با سلام . کاربران گرامی با توجه به عدم ثبات قیمت دلار در کشور ، درحال حاضر بجز دامنه های ملی دامنه دیگری از طریق این پرتال ثبت نمیگردد.

تمدید دامنه های قبلی کاربران با قیمت روز محاسبه خواهد شد و این بایت مشکلی وجود ندارد.

موفق باشیدSunday, January 22, 2012

« برگشت